Gebruikersvoorwaarden

1.Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden, plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
Ook een ondergrond als asfalt, beton, klinkers is geschikt.
Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.

2.Rondom het springkasteel moet er een vrije ruimte zijn van minimaal 1,5 m.

3.Voor een snelle service vragen wij dat u een verlengsnoer klaarlegt op de plaats waar het springkasteel moet komen, de motor van het springkasteel werkt op een net van 220V (16A).
Rol een verlengsnoer op een haspel steeds volledig af om oververhitting te voorkomen.
Indien u meerdere springkastelen (of een hindernissenbaan) huurt, kan u best de verschillende motors op verschillende lijnen aansluiten teneinde het uitvallen van de stroom te vermijden.

4.Schoenen, drank, eten, huisdieren, speelgoed en andere scherpe voorwerpen zijn niet toegelaten op het springkasteel.

5.Bij buien en regen moet het springkasteel opgesteld blijven staan.
Op die manier valt de regen op het dak en op de muren, zonder dat het veel binnenregent. Wanneer u het springkasteel zou aflaten en in de regen zou laten liggen kan het water binnendringen in het kasteel met blijvende schade tot gevolg.
De motor is beveiligd tegen de regen en mag zeker niet afgeschermd worden.
Hoewel onze springkastelen voorzien zijn van een dak kunnen wij niet garanderen dat het springkasteel aan de binnenkant volledig droog blijft. Na de regen kan dit met een handdoek of dweil gedeeltelijk droog geveegd worden, waarna het springkasteel vanzelf verder opdroogt.
De luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die ontsnapt via de naden.

6.Stormweer
Tijdens het stormweer:
o Trek de stekker uit !!!
o Verwijder de blaasinstallatie van het springkasteel
o Open de flappen aan de zijkant van het springkasteel
o Duw de muren van het springkasteel naar binnen en vouw dicht
o Indien mogelijk probeert u het springkasteel op een droge plaats te leggen
Na het stormweer:
o springkasteel terug openplooien
o De flappen aan de zijkant terug sluiten
o De blaasinstallatie aansluiten en aanzetten
o Het springkasteel zoveel mogelijk droog maken met handdoek of dweil

7.Aandachtspunten
* zorg dat er steeds toezicht is door minstens 1 volwassene
* laat de kinderen steeds hun schoeisel uitdoen
* laat nooit meer kinderen toe op het springkasteel dan voorgeschreven
* laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximumleeftijd (14 jaar)
* wanneer het leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste kinderen te groot is kan u ze best in groepjes laten springen, daar de oudste kinderen meestal wat "enthousiaster" zijn dan de jongste kinderen
* het springkasteel mag nooit afgelaten worden wanneer er zich nog kinderen in het springkasteel bevinden
* laat de kinderen nooit op de muren klimmen, aan de muren trekken of hangen: dit is niet alleen gevaarlijk omdat ze hierdoor uit het springkasteel kunnen vallen, het betekent tevens een grote kans op materiële schade dewelke verhaald kan worden op de huurder.
! springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen !